top of page

DECLARAŢIA MANAGEMENTULUI

CENTRULUI DE RECUPERARE SARA

 privind

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI SIGURANTEI PACIENTILOR

 

Principiile teoretice şi practice promovate, referitoare la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, contribuie la sporirea încrederii pacienţilor faţă de serviciile medicale, ceea ce de fapt constituie sursa succesului instituţiei.

 • Viziunea conducerii “CENTRULUI DE RECUPERARE SARA” in domeniul calitatii este de a dobandi si mentine o reputatie maxima a centrului prin calitate.

 • Misiunea centrului nostru este de a fi un centru de referinta in sistemul de sanatate orientat catre necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale pacientilor si de a le furniza servicii medicale integrate si aliniate la principiul “Imbunatatirii continue” . 

Prin aceasta declaratie de politica in domeniul calitatii ma angajez :

 • sa comunic angajatilor orientarea catre pacienti si a importantei respectarii cerintelor legale si de reglementare;

 • sa stabilesc politica in domeniul calitatii si sigurantei pacientilor, sa stabilesc, sa urmaresc realizarea obiectivelor calitatii 

 • sa asigur disponibilitatea resurselor materiale, umane si financiare pentru realizarea lor;

 

Sistemul implementat este in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2015 si a standardelor de calitate ANMCS 

 

Pentru ca centrul nostru sa devina performant pe termen lung am luat in considerare urmatoarele obiective generale pentru partile interesate:

Conducerea CENTRULUI DE RECUPERARE SARA şi-a stabilit ca obiective prioritare:

 • Obtinerea acreditarii ANMCS si mentinerea certificatului ISO 9001/2015

 • Obtinerea in continuare a unui grad inalt de satifactie a pacientilor  

 • Dezvoltarea profesională a angajaţilor proprii în mod permanent 

 • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor medicale oferite 

 • Respectarea cerintelor legale si a reglementarilor aplicabile domeniului de activitate

 • Angajarea conducerii la vârf în satisfacerea cerinţelor  şi implementarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea continuuă a eficacităţii sistemului de management al calitatii.

 • Comunicarea politicii în cadrul centrului şi conştientizarea tuturor angajaţilor privind rolul acestora în realizarea politicii şi obiectivelor

 

Personalul medico-sanitar din unitatea noastră se obligă:

 •  să respecte demnitatea vieţii umane;

 •  să manifeste compasiune şi să îngrijească fără discriminare;

 •  să susţină perfecţiunea şi profesionalismul prin educaţie, cercetare şi evaluare.

 •  să promoveze calitatea, echitatea şi responsabilitatea.

 •  sa participe activ la implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii

 

In acest sens, a fost desemnat administratorul CENTRULUI DE RECUPERARE SARA ca reprezentant al managementului in domeniul calitatii, avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru asigurarea aplicarii prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii.

bottom of page