DECLARAŢIA MANAGEMENTULUI

CENTRULUI DE RECUPERARE SARA

 privind

POLITICA IN DOMENIUL CALITATII SI SIGURANTEI PACIENTILOR

 

Principiile teoretice şi practice promovate, referitoare la implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii, contribuie la sporirea încrederii pacienţilor faţă de serviciile medicale, ceea ce de fapt constituie sursa succesului instituţiei.

 • Viziunea conducerii “CENTRULUI DE RECUPERARE SARA” in domeniul calitatii este de a dobandi si mentine o reputatie maxima a centrului prin calitate.

 • Misiunea centrului nostru este de a fi un centru de referinta in sistemul de sanatate orientat catre necesitatile actuale si asteptarile viitoare ale pacientilor si de a le furniza servicii medicale integrate si aliniate la principiul “Imbunatatirii continue” . 

Prin aceasta declaratie de politica in domeniul calitatii ma angajez :

 • sa comunic angajatilor orientarea catre pacienti si a importantei respectarii cerintelor legale si de reglementare;

 • sa stabilesc politica in domeniul calitatii si sigurantei pacientilor, sa stabilesc, sa urmaresc realizarea obiectivelor calitatii 

 • sa asigur disponibilitatea resurselor materiale, umane si financiare pentru realizarea lor;

 

Sistemul implementat este in conformitate cu cerintele SR EN ISO 9001:2015 si a standardelor de calitate ANMCS 

 

Pentru ca centrul nostru sa devina performant pe termen lung am luat in considerare urmatoarele obiective generale pentru partile interesate:

Conducerea CENTRULUI DE RECUPERARE SARA şi-a stabilit ca obiective prioritare:

 • Obtinerea acreditarii ANMCS si mentinerea certificatului ISO 9001/2015

 • Obtinerea in continuare a unui grad inalt de satifactie a pacientilor  

 • Dezvoltarea profesională a angajaţilor proprii în mod permanent 

 • Îmbunătăţirea continuă a serviciilor medicale oferite 

 • Respectarea cerintelor legale si a reglementarilor aplicabile domeniului de activitate

 • Angajarea conducerii la vârf în satisfacerea cerinţelor  şi implementarea de acţiuni pentru îmbunătăţirea continuuă a eficacităţii sistemului de management al calitatii.

 • Comunicarea politicii în cadrul centrului şi conştientizarea tuturor angajaţilor privind rolul acestora în realizarea politicii şi obiectivelor

 

Personalul medico-sanitar din unitatea noastră se obligă:

 •  să respecte demnitatea vieţii umane;

 •  să manifeste compasiune şi să îngrijească fără discriminare;

 •  să susţină perfecţiunea şi profesionalismul prin educaţie, cercetare şi evaluare.

 •  să promoveze calitatea, echitatea şi responsabilitatea.

 •  sa participe activ la implementarea si mentinerea sistemului de management al calitatii

 

In acest sens, a fost desemnat administratorul CENTRULUI DE RECUPERARE SARA ca reprezentant al managementului in domeniul calitatii, avand intreaga responsabilitate si autoritate pentru asigurarea aplicarii prevederilor documentelor sistemului de management al calitatii.